HOME > 招生信息 > 联络方式
联络方式
contact information
办公室 : 070-4610-0567~8

地址 : 京畿道 华城市 峰潭邑东山財街3-10(世界宣教神学院) 邮政编码 : 18329

英文地址:3-10,Dongsanjae-gil,Bongdam-eup,Hwaseong-si,Gyeonggi-do,Korea

E-mail : wms2003@gmail.com

教务处: 郭桢福 牧师 (010-2912-7268)(18329) 경기도 화성시 봉담읍 동산재길3-10 세계선교신학원
韩国 京畿道 華城市 峰潭邑 東山財街 3-10 世界宣教神学院
TEL : 070-4610-0568 (办公室) / 070-4610-0567
E-mail : wms2003@gmail.com
Facebook : 世宣